بسیجی ها

بسیجی های مسجد امام حسن مجتبی(ع)

بسیجی ها

بسیجی های مسجد امام حسن مجتبی(ع)

بسم الله
یه عده جوون دور هم جمع شدیم که کار فرهنگی کنیم
نه میخوایم دنیا رو تکون بدیم،نه میخوایم ذهن ها و قلب های مردم جهان رو تسخیر کنیم!
هدفمون خیلی ساده است،میخوایم هرکدوممنون یه احمدی روشن باشیم،به اسم پایگاهمون...
کاری هم به سرتاسر عالم نداریم
از خودمون شروع کردیم...
کارهایی که تولیدی بچه های مسجدمون هست رو اینجا میزاریم تا شاید دیگران هم استفاده کنند...
اگر استفاده کردید،اطلاع بدید تا خوشحال بشیم،اطلاع هم ندادید مشکی نیست :) نوش جون

یاعلی(ع) از تو مدد